Вітаю Вас, Гість


  

ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОМПАНЬЙОН"

код ЄДРПОУ 33517371

Свідоцтво АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ  № 3612  від 30 червня 2005 року 

про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

              Свою  професійну  діяльність  ТОВ АФ «Компаньйон» почала у 2005 році. За час своєї діяльності наша  компанія стала стабільним та розвиненим підприємством, зарекомендувала себе, як професійний та надійний партнер. В компанії працюють 8 кваліфікованих спеціалістів, серед яких 3 сертифікованих аудитора. 

            ТОВ АФ «Компаньйон»  є  членом  Дніпропетровського територіального відділення  Спілки Аудиторів України, а також  членом  Громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів".   

В  Аудиторській фірмі «КОМПАНЬЙОН» розроблена та впроваджена  система контролю якості, яка забезпечує обгрунтовану впевненість у тому, що  наша фірма  та її персонал діють відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що надаються аудиторською фірмою, відповідають умовам завдання.

    Відповідно до МСА система контролю якості аудиторських послуг  включає: відповідальність керівництва за організацію контролю якості на фірмі; етичні вимоги; прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом і виконання специфічних завдань; людські ресурси; виконання завдання; моніторинг.  Усі елементи контролю якості взаємозалежні. Щодо кожного з наведених елементів встановлені політика та процедури контролю якості. Відповідальність за розробку, організацію, впровадження й підтримання ефективного функціонування системи контролю якості несе безпосередньо керівник фірми,   директор Горностай Тетяна Миколаївна.

       На фірмі розроблена система внутрішнього контролю якості. Відповідальний за  внутрішній  контроль якості  сертифікований аудитор Васильченко Сергій Анатолійович, сертифікат А № 005396 від 26.06.2003р., рішення АПУ №124, термін дії сертифіката до 26.06.2018 р. Васильченко С. А. висококваліфікований спеціаліст у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 

Контактний номер телефону: (056) 790-4-700.

Адреса електронної пошти: vassa@spilna-sprava.com.ua 

         Система   забезпечення  зберігання аудиторської   документації  та іншої конфіденційної інформації на ТОВ АФ «КОМПАНЬЙОН»

ТОВ АФ «КОМПАНЬЙОН» було розроблено та  затверджено  положення   про  організацію системи забезпечення зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, яким визначено, що вся інформація про замовника та його діяльність вважається конфіденційною.Цим  положенням  було  встановлено  відповідальність  за розголошення конфіденційної інформації  працівниками  АФ «КОМПАНЬЙОН»  та  визначені заходи розв’язання  конфліктів   щодо  розголошення  конфіденційної інформації  як із працівниками фірми і  співвиконавцями аудиту, так  і  із  замовниками, яким надаються послуги з обов’язкового аудиту, та  з іншими особами. «Положення про  організацію системи забезпечення зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації» затверджені наказом по підприємству, доведені  під підпис до співробітників підприємства та співвиконавців по аудиту.

       У грудні 2011 року  Аудиторська фірма «КОМПАНЬЙОН» успішно пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, яку проводить Аудиторська Палата України, та отримала  Свідоцтво про відповідність  системи контролю якості  нормативним документам, рішення АПУ № 244/5 від 22.12.2011 року.

       У серпні 2017 року  Аудиторська фірма «КОМПАНЬЙОН» успішно пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, яку проводить Аудиторська Палата України, та отримала  Свідоцтво про відповідність  системи контролю якості  нормативним документам, рішення АПУ  № 349/4 від 28.09.2017 року. 

     З 1 грудня 2017 року  Аудиторська фірма «КОМПАНЬЙОН» внесена до переліку аудиторських фірм, які відповідають крітеріям для проведення обов'язкового аудиту, рішення АПУ  № 352/3 від 30.11.2017 року.  

                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

[ Добавить новость ]